top of page

Doelstelling en Visie

JOTH_Facebookomslagfoto.png

In een JOTH-huis kan je als jongere van 12 tot en met 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele hulp, gratis en zonder een label opgeplakt te krijgen.

Wij zijn een groep vrijwilligers die graag klaar staan voor jou. Er is steeds een jongerenmedewerker aanwezig in het huis die tijd zal maken voor een babbel. Wens je liever een één op één gesprek? Op deze pagina kan je zien bij wie je hiervoor terecht kunt.

We believe all youngsters can embrace who they are,
can define their future, and discover the world.

Our Mission

Onze Missie

JOTH is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jongeren van 12 - 25 jaar. Wij willen een warme en veilige plek bieden waarbinnen jongeren, erkenning, kansen en steun krijgen, zichzelf kunnen zijn en zich kunnen verbinden met andere mensen, met de samenleving in haar geheel en haar voorzieningen. JOTH biedt ontmoetingskansen, ontspanning en sociale activering. Het aanbod is laagdrempelig, informeel en vertrekt vanuit de krachten aanwezig in de jongeren. Wij werken vanuit een warm en present engagement.

sfeer_14.jpg
sfeer_16.jpg

Onze Visie

JOTH is een veilige, aangename ruimte met ontspannings- en groepsactiviteiten. Deze ligt op een neutrale en centrale plaats in de gemeente. Er heerst een familiale sfeer en is daardoor een plaats waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en hun relaties met anderen kunnen versterken. De accommodatie van de inloop voldoet aan alle moderne kwaliteitseisen en biedt voldoende rust, ruimte en licht.

Elke jongere is er welkom en wordt met respect behandeld. Van de bezoekers/jongeren wordt verwacht dat ook zij respectvol omgaan met materiaal, andere bezoekers/jongeren en medewerkers. Jongeren mogen zijn wie ze zijn. De bezoekers mogen naamloos binnenkomen en bepalen zelf hoe en wanneer ze uit hun anonimiteit treden.

JOTH wil een kansrijke omgeving creëren. Via het ‘niet-moeten’ = ont-moeten, willen we rust en ontspanning creëren. In deze schijnbare vrijblijvendheid creëert JOTH de noodzakelijke ruimte die mensen kan aanzetten tot het opnieuw contact maken, zich in verbinding stellen en allerlei vormen van inzet. JOTH creëert een uitnodigende omgeving waarin allerlei vormen van participatie mogelijk kunnen worden. Hierbij staat het creëren van succeservaringen centraal.

bottom of page